موقعیت مذهبی و اقتصادی ارامنه در عصر صفوی
48 بازدید
محل نشر: همایش بین المللی ارمنی شناسی در دانشگاه اصفهان
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی