جایگاه همسران ابراهیم در اسلام و مسیحیت
44 بازدید
محل نشر: فصلنامه تاریخ پژوهی دانشگاه فردوسی مشهد
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی