بابیت و بهاییت در بستر تاریخ
50 بازدید
ناشر: انتشارات عترت
نقش: نویسنده
سال نشر: 1382
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
این کتاب به صورت توصیفی -تحلیلی و در باره پیدایش فرقه بابیت و بهاییت در ایران است